Bảo vệ gối

Kích thước thông dụng :

45 x 65 cm
50 x 70 cm
50 x 80 cm
60 x 80 cm
60 x 90 cm

Ngoài ra, kích thước có thể được sản xuất theo yêu cầu khách hàng.

TƯ VẤN: 0934738671