Vỏ gối

Đa dạng các loại hoa văn trên nền trắng: Sọc 1cm, sọc 3cm, trắng trơn …
Kích thước thông dụng :
45 x 65 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
60 x 90 cm
Ngoài ra, kích thước có thể được sản xuất theo yêu cầu khách hàng.

TƯ VẤN: 0934738671